Edukacja

ornament
Oferta edukacyjna muzeum w Pieskowej Skale obejmuje zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Zajęcia pomyślane są tak, by mogły zainteresować każdego ucznia, lecz w sposób szczególny kierujemy naszą ofertę do szkół z okolic Pieskowej Skały.
Każde zajęcia będą powiązane z tematycznym zwiedzaniem muzeum oraz prelekcją i zabawą, a przeprowadzimy je w specjalnie na ten cel przygotowanej sali wyposażonej w sprzęt multimedialny.
Przygotowane gry edukacyjne pomogą uczestnikom podsumować wiedzę zdobytą w czasie zajęć.
Oferta edukacyjna zamku Pieskowa Skała jest bezpłatna.

Lekcje muzealne przeprowadzamy w miesiącach od listopada do kwietnia włącznie.

informacja i rezerwacja terminów: tel. 12/38-96-004 wew. 30
e-mail: maczops@poczta.onet.pl

ornament

Szkoły podstawowe

ornament
Program „Pieskowa Skała daleka i bliska”.

Program dla uczniów szkół podstawowych. Za cel stawiamy sobie uzupełnienie realizowanych w szkołach programów edukacji regionalnej, zapoznanie dzieci i młodzieży z dziejami zamku i ukazanie ich na tle historii Polski. W trakcie zajęć przedstawimy uczestnikom sylwetki lokalnych bohaterów i innych postaci ważnych dla naszego regionu, przybliżymy podstawowe zagadnienia z zakresu kultury dworskiej, opowiemy o heraldyce, obyczajach, ubiorze.
Czas trwania zajęć: 3 lekcje po 45 minut
Każde z serii spotkań stanowi odrębną całość. Zajęcia dla uczniów biorących udział
w pełnym cyklu rozpoczynać się będą przypomnieniem wiadomości zdobytych podczas poprzednich spotkań.

KLASA I

Lekcja 1: Opowieść o zamkach i powstaniu Pieskowej Skały, o królach Kazimierzu Wielkim i Ludwiku Węgierskim. Rozważania o tym, czym jest historia, a czym legenda.
Lekcja 2: Zwiedzanie Sali Gotyku w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie średnio-wiecza oraz zabawa: dzieci kolorują herb Starykoń Szafrańców słuchając opowieści
o heraldyce.

KLASA II

Lekcja 1: Opowieść o Pieskowej Skale w czasach Szafrańców: o dziejach Piotra Szafrańca seniora – uczestnika bitwy pod Grunwaldem, Piotra Szafrańca juniora – rycerza rozbójnika, Hieronima – sekretarza króla Zygmunta Starego oraz Stanisława – budowniczego renesansowego zamku w Pieskowej Skale.
Lekcja 2: Zwiedzanie Sali Renesansu w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie renesansu oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale GotykuRenesansu).

KLASA III

Lekcja 1: Opowieść o Pieskowej Skale w czasach Zebrzydowskich, o siedemnasto-wiecznych fortyfikacjach i architekturze obronnej, o potopie szwedzkim i przebiegu wojny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz o oblężeniu Pieskowej Skały
w roku 1655. Przypomnienie wiadomości z dziedziny heraldyki i poszukiwanie herbów na zamku.
Lekcja 2: Zwiedzanie Sali Baroku w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie baroku oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale Gotyku, RenesansuBa-
roku).

KLASA IV

Lekcja 1: Opowieść o zamku w czasach Wielopolskich, o źródłach fortuny tego ro-du, o Hieronimie Wielopolskim i jego pracowni stolarskiej oraz o polowaniach
w Pieskowej Skale. Rozważania na temat gospodarki folwarcznej.
Lekcja 2: Zwiedzanie sal Późnego BarokuRokoka w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie późnego baroku oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale Gotyku, Renesansu
i Baroku, Późnego BarokuRokoka).

KLASA V

Lekcja 1: Opowieść o zamku w czasach Mieroszewskich. Opowieść o rodzinie Mieroszewskich i ich ordynacji, o roku 1850 – roku wielkich pożarów w Krakowie
i Pieskowej Skale, o powstaniu styczniowym w Dolinie Prądnika i bitwie na zamku
w Pieskowej Skale, o żałobie narodowej i patriotycznej biżuterii.
Lekcja 2: Zwiedzanie sal Klasycyzmu, RomantyzmuHistoryzmu w muzeum.
Lekcja 3: Pokaz trójwymiarowego, wirtualnego modelu zamku w okresie powstania styczniowego oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (sale od Gotyku do Historyzmu).

KLASA VI

Lekcja 1: Opowieść o Pieskowej Skale w okresie międzywojennym i w czasach II wojny światowej, o działającym na zamku pensjonacie i sierocińcu, o dziejach pieskoskalskiego muzeum. Rozważania na temat muzeów, ich roli i różnorodności.
Lekcja 2: Zwiedzanie sal SecesjiDwudziestolecia Międzywojennego w muzeum.
Lekcja 3: Quiz o zamku oraz zabawa: gra edukacyjna Porządki w muzeum (wersja pełna).

ornament

Gimnazja i licea

ornament
Dla młodzieży proponujemy kilka tematów do wyboru przez nauczycieli.

Czas trwania zajęć: 3 lekcje po 45 minut (Sztuka angielska – 2 lekcje po 45 minut).

WIELKIE EPOKI STYLOWE blok tematyczny

A/ średniowiecze
B/ renesans
C/ barok
D/ klasycyzm
E/ romantyzm
F/ Młoda Polska
G/ dwudziestolecie międzywojenne

Zajęcia pomyślane są jako uzupełnienie do szkolnych lekcji z zakresu historii i literatury. Prosimy nauczycieli, aby przy zamawianiu zajęć wybrali jedną określoną epokę.

Lekcja 1: Wykład o sztuce wybranego okresu w Europie i w Polsce – informacje na temat najważniejszych artystów, tendencji i zjawisk.
Lekcja 2: Wizyta w muzeum w sali poświęconej omawianej epoce, gdzie w formie ćwiczeń z młodzieżą zostaną ugruntowane wiadomości zaprezentowane podczas wykładu.
Lekcja 3: Gra edukacyjna (do wyboru: Porządki w muzeum, Zbuduj zamek lub Pomóż mi się ubrać).

JĘZYK ORNAMENTÓW

Zajęcia o historii oraz znaczeniu ornamentów i dekoracji w ciągu wieków. Młodzież uczestnicząca w zajęciach będzie miała sposobność dowiedzieć się także o sposobach datowania obiektów zabytkowych. Uczniowie zaznajomią się z terminologią z zakresu historii sztuki, a na zakończenie zajęć otrzymają krótki słownik terminologiczny.

Lekcja 1: Wykład o historii ornamentu.
Lekcja 2: Wizyta w muzeum połączona z wyszukiwaniem poznanych elementów dekoracyjnych.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Ornamenty, ornamenty.

O SZTUCE MALOWANIA OBRAZÓW

Zajęcia mają na celu przybliżyć uczestnikom często niezrozumiały dla młodych ludzi świat malarstwa. Rozmawiać będziemy o kluczowych dla artystów zagadnieniach kompozycji, plamy, linii, koloru, światła i faktury.

Lekcja 1: Wykład o komponowaniu obrazów w ciągu wieków.
Lekcja 2: Ćwiczenia z młodzieżą w salach muzeum.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Abstrakcja.

HISTORIA W ARCHITEKTURZE ZAPISANA

Zajęcia stanowią propozycję spojrzenia na Pieskową Skałę jako na złożone dzieło architektury, które powstawało w ciągu wielu stuleci. Uczestnicy, traktując architekturę zamku jak dokument, spróbują odczytać zapisane w niej wiadomości.

Lekcja 1: Pokaz interaktywnej prezentacji historii architektury zamku, połączony ze wspólną analizą przedstawionego programu.
Lekcja 2: Spacer po zamku, podczas którego uczniowie utrwalą i uzupełnią wiadomości nabyte dzięki interaktywnej prezentacji.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Zbuduj zamek.

HISTORIA UBIORU

Zajęcia mają przybliżyć młodzieży rzadko poruszane w szkołach zagadnienia związane z historią mody i obyczaju dworskiego.

Lekcja 1: Wykład o historii ubioru.
Lekcja 2: Zwiedzanie muzeum pod kątem historii ubioru. Wyszukiwanie obrazów, na których pojawiają się stroje z poszczególnych epok i analizowanie ich wespół z młodzieżą.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Pomóż mi się ubrać.

LEKCJA O MUZEACH

Podczas zajęć podejmiemy wspólnie z młodzieżą refleksję nad muzeami, różnymi ich rodzajami, ich znaczeniem dla społeczności, historią i przyszłością.

Lekcja 1: Wykład prezentujący krótką historię muzealnictwa i kolekcjonerstwa. Zaznajomienie młodzieży z podstawowymi pojęciami z tego zakresu.
Lekcja 2: Wizyta w muzeum obejmująca wszystkie trzy zamkowe wystawy. Przeanalizowanie występujących między nimi podobieństw i różnic. Opowieść o budowaniu ekspozycji muzealnej.
Lekcja 3: Gra edukacyjna Porządki w muzeum.

SZTUKA ANGIELSKA W PIESKOWEJ SKALE

Zamek Pieskowa Skała jest bodaj najlepszym w Polsce miejscem, aby zapoznać się z angielską sztuką. Tu właśnie eksponowana jest cenna kolekcja angielskiego malarstwa, przekazana na Zamek Królewski na Wawelu przez profesora Leona Pinińskiego. Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Czas trwania zajęć: 2 lekcje po 45 minut

Lekcja 1: Wykład stanowiący krótką prezentację sztuki angielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa.
Lekcja 2: Zwiedzanie Galerii Malarstwa Angielskiego. Opowieść o dziejach kolekcji.

ornament

MULTIMEDIA

ornament
Gry edukacyjne wykorzystywane podczas lekcji muzealnych
w Pieskowej Skale
zbuduj zamek
1. „Zbuduj zamek”

Komputer losowo przydziela każdemu z graczy (lub zespołowi graczy) określone warunki terenowe (np. równina, pagórek, góry, wyspa na jeziorze) i wyświetla na monitorze planszę z odpowiednim rysunkiem oraz elementy, z których dzieci „zbudują” swój zamek (różnych kształtów baszty, donżony, wieże i budynki mieszkalne, oficyny, fosy, mosty zwodzone, bastiony artyleryjskie itp.). Gracze uzyskują informacje na temat funkcji i formy tych elementów. Jeśli popełnią błędy przy konstruowaniu zamku, gra informuje ich o podstawowych zasadach, których należało przestrzegać przy wznoszeniu warowni.
Gotowe widoki budowli dzieci mogą wydrukować i zabrać ze sobą do domu. Mogą też w trakcie zajęć wymyślić nazwy swoich zamków i opowiedzieć ich historię.

porzadki w muz
2. „Porządki w muzeum”

Na monitorach komputerów wyświetlają się schematycznie zaznaczone sale ekspozycji muzealnej w Pieskowej Skale, odpowiadające poszczególnym epokom. Komputer wyświetla ilustracje charakterystycznych dla poszczególnych okresów obiektów muzealnych eksponowanych w naszym zamku, które gracze przyporządkowują konkretnym salom.

pomoz mi sie
3. „Pomóż mi się ubrać”

Na monitorach komputerów pojawiają się rysunki z ubranymi w bieliznę postaciami kobiety i mężczyzny oraz porozrzucane elementy garderoby (pasującej do danej epoki lub nie). Gracze przeciągają myszką wybrane ubrania na postać pani lub pana. Jeśli wybrali odpowiednie elementy garderoby, to „zahaczają się” one na postaci. Po skompletowaniu garderoby postaci z danej epoki, wyświetla się tekst z informacjami o modzie, jaka w tym okresie panowała.

abstrakcja
4. „Abstrakcja” – gra dla dzieci starszych i młodzieży

Z naszych obserwacji wynika, że większość zwiedzających muzea w Polsce nie rozumie i nie akceptuje sztuki abstrakcyjnej. Pomimo stuletniej już historii tego nurtu, abstrakcja jawi się u nas jako symbol hermetyczności sztuki nowoczesnej. Proponujemy zatem zabawę w komponowanie własnych geometrycznych kompozycji abstrakcyjnych. Gracze otrzymują komputerowe narzędzie graficzne umożliwiające pokrycie powierzchni obrazu figurami i liniami o wybranych kolorach konturu i wy-pełnienia. Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy zajęć losują na komputerze dwa proste pojęcia (np. ład, miłość, rytm, gniew, bałagan, kompromis itp.) i starają się tymi pojęciami inspirować przy tworzeniu dwóch kompozycji abstrakcyjnych. Po zakończeniu mają możliwość wydrukowania i zabrania ze sobą wykonanych prac. Gra wymaga komentarza ze strony osoby prowadzącej zajęcia i podkreślenia nieilustracyjnego charakteru sztuki abstrakcyjnej.

ornamenty
5. „Ornamenty, ornamenty” – gra dla dzieci młodszych i starszych

Na monitorach komputerów wyświetlają się rysunki pochodzących z różnych epok obiektów muzealnych eksponowanych w naszym zamku. Następnie w losowej kolejności pojawiają się ornamenty, które gracz przyporządkowuje do konkretnych obiektów. Jeden ornament może pasować do kilku obiektów. Przy poprawnym przy-porządkowaniu ornamentu obiektowi, komputer powiększa eksponat i wyświetla nazwę ornamentu, krótki tekst informacyjny oraz przybliżoną datę powstania dzieła.

ornament

Wpisz szukaną frazę i wciśnij klawisz ENTER

Skip to content